پوستر هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هشتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه - 1396/03/06

پوستر هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هشتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
(تبریز ۱۴ تا ۱۶ شهریور۱۳۹۶)
آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۵ تیر ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ تیر ۹۶
www.uipteachers.ir سایت