برگزاری مجمع عمومی سالانه و انتخابات شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان - 1396/03/06

به یاری خداوند و با مشارکت اعضاء و نظارت مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان  مجمع عمومی سالانه انجمن معلمان فیزیک خوزستان تشکیل و انتخابات شورای اجرایی برگزار گردید و اسامی افراد اعضاء اصلی و علی البدل شورا و بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب رای کسب شده به شرح ذیل مشخص شد. خانمها و آقایان:
اعضاء اصلی شورای اجرایی
۱- رضا خاکسار
۲- طوبی مشک
۳- دیدار اسماعیلوندی
۴- عباس طاهری
۵- پرستو اکبری
اعضاء علی البدل:
۱- لیلا زلقی
۲- اردشیر کیانی ده کیانی
************************
بازرس اصلی: فرحناز کیانی
بازرس علی البدل: غلامرضا خشنود

اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران برای شورای اجرایی جدید توفیق روزافزون آرزومند است.