صدور تشویقی وزارتی برای شرکت کنندگان هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - 1396/03/06

به اطلاع همکاران گرامی و شرکت کنندگان ارجمند  در هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران در  مشهد - شهریور 1395 می رساند: تشویقی وزارتی صادر و به استانها ارسال گردیده است. همکاران می توانند از سرگروه درس فیزیک استان پیگیر آنها باشند