برگزار ی کارگاه آموزشی با موضوع آزمایش های نو و ابتکاری توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک خوزستان - 1396/03/06

انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک خوزستان کارگاه آموزشی با موضوع آزمایش های نو و ابتکاری را ویژه ی اعضاء انجمن برگزار کرد. در این کارگاه اساتید فیزیک آقایان خاکسار و رامززاده با انجام آزمایش های جالب و نو آموزش های لازم را برای شرکت کنندگان ارائه دادند. این کارگاه در روز چهارشنبه ۹۶/۳/۳ در محل پژوهشسرای غدیر از ساعت ۹تا ۱۰:۳۰ برگزار گردید. به اعضاء  شرکت کنده گواهی دانش افزایی اعطاء شد . در پایان از موزه ی علم و اندازه گیری  پژوهشسرای غدیر بازدید بعمل آمد.