تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیزیک استان کرمان تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ - 1396/03/06

همکاران گرامی مهلت جشنواره فیزیک تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ تمدید شد.
 این یک فرصت استثنائی است تا دبیران فیزیک سراسر کشور بتوانند امتیازات کشوری کسب کنند.
جهت شرکت در این رویداد ملی فقط کافی است آثار خود را بفرستید و کاندیدای بهترین ها شوید.این فرصت فقط سالی یک بار نصیب دبیران فیزیک می شود

physicsgroupkerman@yahoo.com

ایمیل جهت ارسال آثار☝️

https://t.me/joinchat/AAAAAEAiXGIcG0WqmdghQg

لینک تلگرامی انجمن فیزیک استان کرمان تنها مجری جشنواره☝️    

سایت رسمی اتحادیه عامفا www.uipteachers.ir                                                                                                                                

کانال تلکرامیرسمی اتحادیه عامفا https://telegram.me/uipts