برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهي - 1396/02/20

چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه مرحله استانی پانزدهمين دوره مسابقات علوم آزمايشگاهي مقطع متوسطه دوم نظري با حضور ۱۲۰ دانش آموز به ميزباني پژوهش سراي ابوريحان بيروني ناحيه پنج مشهد برگزار گرديد.
چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه مرحله استانی پانزدهمين دوره مسابقات علوم آزمايشگاهي مقطع متوسطه دوم نظري با حضور ۱۲۰ دانش آموز به ميزباني پژوهش سراي ابوريحان بيروني ناحيه پنج مشهد برگزار گرديد.
در این مسابقات که بزرگترین رقابت علمی مهارت دانش آموزان متوسطه نظري است، دانش آموزان برگزيده قطبهاي استان در چهار رشته فيزيک، شيمي، زيست شناسي(پايه سوم) و علوم پايه دهم براي تعيين نمايندگان استان در مرحله کشوري به رقابت پرداختند.
معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، دکتر صابری، از این مسابقات که به همت اداره تكنولوژی و گروههاي آموزشي برگزار شد، ديدن نمودند.