برگزاری اولین همایش فیزیک و انرژی به همت انجمن معلمان فیزیک استان بوشهر با مشارکت نیروگاه اتمی بوشهر - 1396/02/15

اولین همایش فیزیک و انرژی به همت انجمن معلمان فیزیک استان بوشهر با مشارکت نیروگاه اتمی بوشهر در روز چهارشنبه 30/1/96 برگزار گردید.در این همایش دو سخنرانی با موضوع نیروگاه های هسته ای،ایمنی هسته ای توسط کارشناسان نیروگاه اتمی بوشهر ایراد گردید.در ادامه سخنرانی علمی با موضوع انرژی خورشیدی با رویکرد فتو ولتایی توسط مهندس برجاس معاون محترم پژوهش و برنامه ریزی شهرستان بوشهر انجام پذیرفت که باعث تقابل جالبی در مورد اقتصاد انرژی بین دو منبع انرژی مورد استفاده در استان بوشهر گردید.سخنرانی های علمی جناب دکتر عمادی معاون محترم وزیر آموزش و پرورش با موضوع  تفاوت مفهوم نیرو در طبیعیات قدیم و فیزیک جدید و جناب دکتر فرخ نیا عضو دفتر تالیف و مولف کتاب فیزیک دهم فنی نیز در زمینه ارزشیابی های نوین آموزشی با تاکید بر ارزشیابی شایستگی محور نیز از دیگر برنامه های این همایش تخصصی بود.مجموعه فعالیت های انجام شده توسط انجمن معلمان فیزیک استان بوشهر نیز به صورت کلیپی زیبا برای شرکت کنندگان نمایش داده شد.پس از اقامه نماز و ناهار علاقمندان به قسمت سایت اطلاع رسانی نیروگاه اتمی بوشهر راهنمایی گردیدند و قسمتهای مختلف نیروگاه که به صورت ماکت شبیه سازی شده بود توسط یکی از کارشناسان خبره نیروگاه را تشریح و به تمامی سوالات بازدید کنندگان پاسخ داده شد. شایان ذکر است در این همایش جناب دکتر کرمی مدیر کل آموزش و پرورش ،معاونین ایشان جناب آقای درتاج معاون متوسطه و جناب آقای غلامی معاون محترم پژوهش و برنامه ریزی،رئیس اداره شهرستان بوشهر و معاونین ایشان،مدیر کل اتباع خارجی به نمایندگی از استاندار،معاون محترم نیروگاه و تعدادی از مدیران و کارشناسان نیروگاه اتمی وپیشکسوتان فیزیک استان وکلیه دبیران فیزیک استان حضور داشتند.
شایان ذکر است نیروگاه اتمی بوشهر حمایت مالی ویژه ای از این همایش به عمل آورد و این همایش در جراید و رسانه ملی منعکس گردید.

گزارش همایش به قلم دکتر(عبدالرسول عمادی):

به دعوت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر مهمان نشست علمی آموزشی فیزیک و انرژی بودم در سالنی در محل نیروگاه اتمی بوشهر. این نشست علمی با همت انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان و همکاری نیروگاه اتمی برگزار می شد و مدعوین آن دبیران فیزیک استان بودند.
همت اصلی و پیگیری فراوان برای برگزاری این نشست بک روزه را آقای احسان توحیدی مرد پیگیر و علاقه مند انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان بوشهر کشیده بود و حضور دبیران فیزیک در این نشست علمی چشمگیر بود و به ویژه برای من که بسیاری از همکاران قدیمی خودم را در آن جمع می دیدم لذت مضاعفی داشت.
خاطرات بسیاری برای من زنده می شد با دیدار آقایان پوربهی، ریشهری، درخشنده، شیرکانی، رومینا و آثار گذر زمان را بر جمع مان به خوبی حس می کردم جمعی که از 25 سال پیش برایم خاطرات ماندگاری را در قالب گروه های آموزشی شکل می داد و به عنوان معلم فیزیک به آنان احساس وابستگی و دلبستگی داشتم.
آقای کرمی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان و معاونان ایشان آقایان درتاج و غلامی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر آقای سیاح و معاونان ایشان همه در این نشست حضور جدی داشتند و به ویژه آقای مهندس برجاس معاون پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان بحث علمی ارزشمندی در موضوع انرژی خورشیدی ارائه کرد و یک تجربه مفید خود را از استقرار سلول های خورشیدی بر پشت بام خانه خود به تفصیل شرح داد که چگونه در سال با تولید برق از طریق سلول های خورشیدی و فروش آن به وزارت نیرو کسب درآمد می کند.
کاری که هر کس سطح تماسی با آسمان در اختیار داشته باشد می تواند انجام دهد و از این راه کسب درآمد کند و به اقتصاد ملی هم کمک کند.
نیروگاه اتمی بوشهر تنها نیروگاه اتمی ایران است که بعد از کش و قوس های فراوان چندین دهه بالاخره با تغییر رویکرد از تکنولوژی آلمان به روسیه و با فناوری روسی راه اندازی شد و وارد مدار تولید برق کشور قرار گرفت.
یکی از سخنرانان این مراسم از متخصصان نیروگاه بود که سخنرانی علمی مفیدی در مورد انواع تکنولوژی های تولید برق از شکافت هسته ای در نیروگاهها ارائه کرد و با اسلاید ها و بیانی روشن و تحقیقی نحوه عملکرد انواع تکنولوژی های تولید برق اتمی را تشریح کرد.
آقای دکتر فرخ نبا از دفتر تالیف کتاب های درسی نیز سخنرانی بسیار خوب و مفیدی در حوزه ارزشیابی ارائه کرد که بر مبنای آن ارزشیابی درس به صورت پودمانی به انجام می رسد و کسب نمره در یک پودمان برگزاری آزمون مجدد از آن پودمان را غیر ضروری می کند.
ایشان علیرغم جوانی دانش و تجربه خوبی در این زمینه دارند و ارائه بسیار خوبی داشتند.
من هم یک بحث تاریخ علمی داشتم در مقایسه مفاهیم جسم نیرو و انرژی در طبیعیات قدیم و فیزیک جدید.
ابتدا از جسم آغاز کردم که در فیزیک جدید ساختار مولکولی و  اتمی و لاجرم گسسته دارد و در طبیعیات ارسطویی ماهیتی یک پارچه دارد و ترکیبی از ماده و صورت است. ماده خواه جامد، مایع یا گاز همه فضا را پر کرده است، خلا منتفی است و حرکت در ماده تنها با روش خرق و التیام امکان پذیر است. در فیزیک جدید به دلیل خلایی که بین اجزای ماده است امکان نفوذ در آن وجود دارد.
نیرو در طبیعیات ارسطویی و در اندیشه شارحان مسلمان او عبارت است از نیروی طبیعی نیروی قسری و نیروی نفسانی. نیروی قسری نیروی بازدارنده است و در صورتی عمل می کند که نیروی طبیعی نتواند کارکرد مطلوب خود را داشته باشد.
نیروی طبیعی از درون جسم عمل می کند و عبارت از نیرویی است که حرکت و سکون ذاتی جسم را موجب می شود. نیروی طبیعی همیشه در یک راستا و در دو جهت بالا و پایین عمل می کند. حد اعمال نیروی طبیعی سطح زمین از یک سو و مکان کره آتش در نقاط زیر فلک ماه است.
نفس نیز که در گیاه حیوان و انسان و فلک وجود دارد کمال اول است برای جسم آلی ذو حیات بالقوه.
نیروهای طبیعیت و نفس از درون جسم اثر می کنند و نیروی قسری که از خارج اثر می کند اصالت ندارد و یک نیروی تبعی است و اصالت با نیروهای نفسانی و طبیعی است.
در فیزیک جدید نیروهای بزرگ گرانش، الکترو مغناطیسی و هسته ای های ضعیف و قوی همه حاصل بر هم کنش دو جسم یا دو بار الکتریکی هستند و هیچ یک ناظر به قوه ای در درون جسم نیستند و در دانش فیزیک اصولا هیچ گاه نیرو در حضور یک جسم تنها تحقق نمی یابد بلکه اعمال نیرو همیشه مستلزم وجود دو جسم است. و نیروهایی که در درون یک سیستم و بین اجزای آن عمل می کنند هیچ گاه نمی توانند مرکز جرم سیستم را جابجا کنند.
بنابر این تمایز اصلی مفهوم نیرو در دو پارادايم علمی قدیم و جدید در درونی و بیرونی بودن آنهاست.
در فیزیک جدید انرژی یک مفهوم درونی سیستم است و نیرو از خارج از جسم به جسم وارد می شود و در صورتی که نیروها داخلی باشند امکان تغییر مکان مرکز جرم جسم را ندارند.
انرژی در طبیعیات قدیم.مطرح نیست و مفهوم نیرو نیز مفهومی کیفی است و اصولا در طبیعیات قدیم همه مفاهیم کیفی بررسی می شوند و از کمیت خبری نیست و فیزیک جدید یکسره ابتنایش بر ریاضیات است هم ریاضیات عددی و هم نیاز به تبیین ریاضیاتی دقیق جهان اصلا خود مبنای توسعه ریاضیات و تولید حوزه های علمی جدیدی در ریاضیات شده است.بنابر این یک وجه تمایز مهم فیزیک قدیم و جدید هم در نوع رویکرد و ارتباط آنها با حوزه های ریاضی است.
نیروی نفس که یک نیروی درونی و بسیار مهم و ذو ابعاد است حلقه وصل دانش طبیعی و دانش الهی نیز هست. از همین نیروی نفس است که با توسعه آن به نیروی افلاک و توانایی های عقل بشری و مراتب بالاتر آن که به خداوند منتهی می شود گذار می شود و در واقع دانشمندان مسلمان میان دانش طبیعی ارسطویی و آموزه ها و باورهای دینی ارتباط تولیدی برقرار کرده اند. کاری که در فیزیک جدید انجام نشده و حوزه های علم و دین تا اندازه زیادی از یک دیگر دور هستند و در امور هم دخالت کمتری دارند.
منبع: کانال تلگرامی@haftjoosh