مجمع عمومی و انتخابات انجمن استان کرمانشاه برگزار شد - 1400/08/06

به گزارش روابط عمومی اتحادیه و به نقل از انجمن معلمان فیزیک استان کرمانشاه؛ مجمع عمومی و انتخابات انجمن ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ ۶ آبان  ۱۴۰۰  در محل دبیرستان شهید حسین علیخانی برگزار گردید و پس از استماع نظرات اعضای انجمن انتخابات شورای اجرایی انجمن با حضور اعضای انجمن برگزار و همکاران به شرح ذیل بعنوان اعضای شورای اجرایی انتخاب شدند: 
۱_خانم عفت السادات نقیبی( دبیر انجمن)
۲_ آقای ارسلان حق پرست
۳ _ آقای ابراهیم ملکی
۴_ خانم زهرا جلیلیان
۵_ خانم پرستو مرادی
۶_ خانم طاهره سهرابی (عضو علی البدل)
۷_آقای کیومرث سرابی( بازرس)
۸_خانم ناهید ایوانی (بازرس علی البدل)

اتحادیه عامفا انتخاب اعضای شورای را تبریک گفته و برای آنان آرزوی موفقیت داریم.

===============================

راه های ارتباطی: