اولین جلسه شورای اجرایی اتحادیه برگزار شد - 1400/08/05

به گزارش روابط عمومی اتحادیه عامفا؛ امشب مورخ 5 آبان 1400  اولین جلسه شورای اجرایی دوره دهم به صورت مجازی در بستر adobe connect برگزار شد

در این جلسه منتخبین شورای نمایندگان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شورای اجرایی دوره های قبلی بر هم افزایی ، انجام فعالیت های تیمی، استفاده از ظرفیت های پیشکسوتان و بزرگان آموزش فیزیک ایران، تحقق اهداف اساسنامه اتحادیه و فعال نمودن انجمن های سایر استانها تاکید نمودند. 

پس از ارائه پیشنهادات و استماع صحبت های اعضای شورای اجرایی در راستای تحقق اهداف اساسنامه و با رای گیری اعضای شورا اجرایی، وظایف و مسئولیت های شورای اجرایی به شرح زیر مشخص گردید.

- آقای سیدسعداله نبوی نژاد ( رئیس شورای اجرایی و مسئول سایت و روابط عمومی )

- خانم دکتر مریم حیدری ( نائب رئیس شورای اجرایی )

- آقای دکتر سیروان امیری ( خزانه دار )

- آقای علی کریمی ( منشی )

- آقای حمید مصطفی نژاد ( دبیرخانه کنفرانس ها و همایش ها )

این جلسه با حضور همه اعضای شورای اجرایی دوره دهم و بازرس اتحادیه برگزار شد.

===============================

راه های ارتباطی: