انتخابات دهمین دوره شورای اجرایی اتحادیه برگزار شد - 1400/07/30

به گزارش روابط عمومی اتحادیه؛ مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران ( عامفا) روز پنجشنبه 29 مهر 1400 به علت محدودیت های کرونایی به صورت مجازی با حضور نمایندگان 20 استان به میزبانی استان ایلام برگزار شد. در این جلسه ابتدا هیات رئیسه جلسه تکشیل و سپس گزارش سالیانه ریاست اتحادیه ، گزارش مالی خزانه دار و گزارش بازرس اتحادیه ارائه گردید.

جلسه شورای نمایندگان با ارائه پیشنهادات و گزارش عملکرد استان های کشور ادامه یافت و در پایان کاندیدهای انتخابات دهمین دوره شورای اجرایی و بازرس اتحادیه معرفی و رای گیری به صورت الکترونیکی با تمهیدات پیش بینی شده تا ساعت 23:10 انجام و نتایج انتخابات به شرح زیر اعلام می گردد.

اعضای شورای اجرایی اتحادیه عامفا در دوره دهم:

 1. سیدسعداله نبوی نژاد - ایلام ( عضو شورای اجرایی )
 2. علی کریمی - سمنان  ( عضو شورای اجرایی )
 3. حمید مصطفی نژادیان - فارس  ( عضو شورای اجرایی )
 4. سیروان امیری - کردستان  ( عضو شورای اجرایی )
 5. مرتضی میرزایی - اصفهان   ( عضو شورای اجرایی )
 6. محمدحسن نجفی - خراسان جنوبی  ( عضو شورای اجرایی )
 7. مریم حیدری - البرز   ( عضو شورای اجرایی )
 8. حسین کوشا - یزد (عضو علی البدل شورای اجرایی)
 9. اشرف السادات شکرباغانی - تهران  (عضو علی البدل شورای اجرایی)

بازرس شورای اجرایی در دوره دهم:

 1. حوری پیامنی - البرز ( بازرس اتحادیه )
 2. مرضیه عصمتی - تهران ( بازرس علی البدل اتحادیه )

در مجمع 21 استان و در انتخابات دهمین دوره شورای اجرایی 18 استان حضور داشتند:

اعضای دارای حق رای در اتحادیه در این انتخابات: 1- آذربایجان شرقی 2- اصفهان 3- البرز 4- ایلام 5- تهران 6- چهارمحال و بختیاری 7- خراسان رضوی 8- خراسان جنوبی 9- خوزستان 10- سمنان 11- سیستان و بلوچستان 12- شهرستانهای تهران 13- فارس 14- کردستان 15- مازندران 16- مرکزی 17- یزد 18- کرمانشاه 

اعضای بدون حق رای و حاضر در جلسه: 19- آذربایجان غربی 20- همدان

===============================

راه های ارتباطی: