فراخوان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای اجرایی اتحادیه - 1400/07/13

به نام خداوند جان و خرد           کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

رییس محترم انجمن علمی-آموزشی معلمان استان ..... 

 

 

با سلام و ادب

         احتراماً به استحضار می رساند در راستاي اجراي ماده هاي 11  و 12  و بند 12 از ماده 20  اساسنامه اتحادیه انجمن‌هاي عامفا ، جلسه شورای نمایندگان و انتخابات دوره دهم اتحادیه، روز پنجشنبه  مورخ 29 مهر 1400 برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است نسبت به معرفی و ارسال مشخصات دو نماینده از اعضاي آن انجمن محترم ( شامل نام ونام خانوادگی ، شماره شناسنامه ،کد ملی و شماره تلفن همراه) براي شرکت در شوراي فوق ، حداکثر تا روز شنبه  مورخه 24 مهر 1400  به آدرس ایمیل اتحادیه اقدام فرمایید.

        لازم به توضیح است با توجه به برگزاری انتخابات از روسای انجمن‌ها تقاضا می شود رزومه هر دو نماینده معرفی شده  از انجمن خود را که تمایل به شرکت در انتخابات دارند به پیوست معرفی نمایندگان به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) آنها جهت تسهیل در پیگیری امور ثبت شرکت‌ها توسط شورای دهم ارسال بفرمایند تا در زمان مناسب رزومه داوطلبین در اختیار واجدین شرایط شرکت در انتخابات  قرار بگیرد.

 

زمان برگزاری : ساعت  10  الی 12 و 14 الی 18

مکان برگزاری: پلتفرم ادبی کانکت