ثبت نام در همایش ها و کنفرانس ها - 1396/02/11

جهت ثبت نام در کنفرانس یا همایش ابتدا در منوی بالایی از لینک  «ثبت نام»  در سایت اتحادیه ثبت نام و با تکمیل کامل فرم ثبت نام  و در انتها فشردن کلید ثبت نام

ایمیلی جهت تایید ثبت نام قطعی به ایمیل ثبت نامی تان ارسال می گردد و پس از تاییدیه ایمیل، رسما عضو سایت اتحادیه شده و این بار با ورود از منوی بالایی لینک «ورود»

می توانید از منوی ثبت نام در کنفرانس ها در پنل کاربری خودتان در همایش یا کنفرانس مورد نظرتان ثبت نام فرمایید.