اساسنامه «اتحادیه انجمنهای معلمان فیزیک ایران» - 1395/01/08

اساسنامه «اتحادیه انجمنهای معلمان فیزیک ایران»

 

فصل اول: كليات و اهداف

ماده1: به منظور هماهنگي و ارتباط بين انجمن‌هاي علمي و آموزشي معلمان فيزيك استان‌های مختلف سراسر كشور ایران كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «انجمن‌ها» گفته مي‌شوند و جهت ارتقاء دانش و آموزش فيزيك و آزمايشگاه و تقويت پژوهش، اتحاديه‌ی انجمن‌هاي علمی-آموزشی معلمان فيزيك ايران كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «اتحاديه» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

 

ماده2: اتحاديه، غيرانتفاعي، غيرسياسي و داراي شخصيت حقوقي است.

 

ماده3: اتحاديه به مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

ماده4: دفتر مركزي اتحاديه در شهر تهران به آدرس خیابان کارگر جنوبی، مقابل ضلع جنوبی پادگان حر، خیابان کاشان،

 

پلاک 110 - مرکز آموزش و توسعه منابع انسانی استاد احمد آرام  است و دفاتر انجمن‌های عضو اتحاديه ، به عنوان رابط اتحاديه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. (کد پستی 1333674597 )

 

تبصره 1: شورای اجرایی اتحادیه می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی دفتر مرکزی اتحادیه در شهر تهران اقدام نماید. در این صورت لازم است موضوع و آدرس جدید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع اعضای پیوسنه وکمیسیون انجمن‌های علمی وزارت آموزش و پرورش برسد.

 

فصل دوم: وظايف و فعاليت‌ها

 

ماده5: وظايف اتحاديه به شرح زير است:

1-5- هماهنگ كردن فعاليت‌هاي علمي و فراهم آوردن زمينه‌هاي انتقال تجربيات ميان انجمن‌ها.

 

2-5- همكاري و ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسه‌هاي علمي داخلي و خارجي جهت ارتقاء سطح دانش فيزيك در كشور.

3-5- تدوين استانداردهايي در زمينه‌هاي گوناگون با استفاده از نظريات انجمن‌ها.

4-5- حمايت از طرح‌هاي علمی- آموزشي (نظری و عملي) و تشويق محققان و صاحبان آثار علمي.

5-5- تشويق و ترغيب معلمان و زمينه‌سازي براي تشكيل انجمن‌ها در استان‌هاي مختلف.

 

6-5- حمايت از برگزاري همايش‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات علمي و عملي.

7-5- تجزيه و تحليل مسائل آموزشي و آزمايشگاهي (از قبيل ارزشيابي، تحليل كتب  درسی و آزمايشگاهی و آزمایشگاه مجازی)  و اعلام نظر به مراجع ذيصلاح.

 

 8-5- برگزاري دوره‌هاي آموزشي (علمي و عملي) در زمينه‌هاي مختلف آموزشي در سطح ملي.

 

9-5- فعاليت در جهت شناسايي و تشويق چهره‌هاي شاخص معلمان و دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان برجستة رشته‌هاي علوم تجربی به ويژه رشتة فيزيك.

10-5- انتشار نشريات و تأليف كتاب‌هاي تحقيقاتي و آموزشي.

11-5- تعيين محورهاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي آموزشي فيزيك و آزمايشگاه.

12-5- برقرار كردن ارتباط با واحدهاي توليدي جهت ساختن وسائل آزمايشگاهي و خريد وسائل .

13-5- تلاش براي تجهيز آزمايشگاه‌هاي فيزيك واحدهاي آموزشي.

14-5- تقويت انجمن‌ها از نظر علمي و معنوي جهت اجراي هر چه بهتر وظايف قانوني.

15-5- شناسايي و اعزام دبيران ممتاز و واجد شرايط به مراكز علمي كشورهاي پيشرفته، جهت استفاده‌ی علمي و عملي و انتقال تجربيات به معلمان فيزيك كشور.

16-5- تشكيل فيزيك‌سراها و خانه‌هاي علوم و پارك‌هاي علمي در استان‌ها.

17-5- تحليل و بررسي كتب فيزيك و نحوه‌ی آموزش فيزيك در ساير كشورها و ارائه‌ی بهترين راهكار به  وزارت آموزش و پرورش.

 

18-5- تشکیل اردوهای علمی آموزشی و سیاحتی با همکاری انجمن‌ها.

 

19-5- راه‌اندازي واحدها و مراكز تحقيقاتي و مشاوره‌اي در زمينه‌هاي تخصصي فيزيك.

20-5- تجهيز و راه‌اندازي بانك‌هاي اطلاعاتي در راستاي اهداف اتحاديه.

 

21-5- برگزاري دوره‌هاي آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور  در زمينه‌هاي مختلف آموزشي در سطح ملي.

 

22-5- تهیه و تدوین لوح های فشرده در زمینه‌های مختلف آموزش فیزیک همراه با پیشرفت‌ها و تکنولوژی های نوین آموزشی و توزیع آن.

23-5- فراهم كردن زمينة رشد معنوي اخلاقي و پاسداري از ارزش‌هاي والاي انساني.

 

فصل سوم : انواع و شرايط عضويت

ماده6: انجمن‌های علمی، شرکتها و مؤسسه‌های علمی و فرهنگی و دیگر مراکز علمی علاقه‌مند با داشتن شرایط زیر و با تصویب شورای اجرایی اتحادیه می‌توانند به عضویت اتحادیه درآیند.

 

1-      پذیرفتن مفاد اساسنامه

 

2-      داشتن مجوز قانونی

 

3-      پرداخت حق عضویت سالانه

 

اتحاديه داراي دو نوع عضويت است: پيوسته و وابسته.

1-6- انجمن‌های علمی-آموزشی معلمان فیزیک مي‌توانند عضو پيوستة اتحاديه باشند این اعضا دارای حق رأی هستند.

 

تبصره1: اعضای پیوسته لازم است حداکثر یک ماه پس از انتخابات خود، اعضای شورای اجرایی جدید را به اتحادیه معرفی نمایند.

 

تبصره 2: اعضای پیوسته لازم است محل ثابت انجمن (آدرس پستی) خود را جهت دریافت مرسولات پستی به اتحادیه معرفی نمایند و در صورت تغییر حداکثر تا دو هفته بصورت کتبی به اتحادیه اطلاع دهند. 

2-6- مؤسسه‌هاي علمي و ساير انجمن‌هاي علمي مي‌توانند عضو وابستة اتحاديه باشند.

 

ماده7: هر عضو، سالانه مبلغي كه ميزان آن در هر دوره توسط شوراي نمایندگان (مادة 12 اين اساسنامه) تعيين مي‌شود به عنوان حق عضويت به اتحاديه مي‌پردازد.

تبصره: شوراي اجرايي مي‌تواند در برابر خدمات علمي،  قسمتی از حق عضويت اعضاء را حذف كند.

 

ماده8: منبع اصلي تأمين هزينه‌هاي اتحاديه به قرار زير است:

1-8- حق عضويت اعضاء.

 

2-8- جمع‌آوری هدایا، قبول وصیت و وقف.

 

3-8- كمك‌هاي مالی بلاعوض علاقمندان.

4-8- كمك‌هاي سازمان‌هاي رسمي و به طور خاص وزارت آموزش و پرورش.

5-8- فروش نشريات.

6-8- عقد قراردادهاي تحقيقاتي، آموزشي، داوری و مشاوره‌ای.

7-8- تأليف و انتشار آثار علمي و كتب آموزشي.

8-8- فروش وسائل آزمايشگاهی [موضوع مادة (12-5)].

 

9-8- فروش بسته‌های آموزشی فیزیک.

 

 

فصل چهارم : اركان اتحادیه

ماده9: اركان اتحاديه عبارتند از شوراي نمايندگان، شوراي اجرايي، بازرس

ماده10: شوراي نمايندگان متشكل از دو نماينده از هر يك از اعضای پیوسته اتحاديه است. این شورا عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در اتحادیه است که به‌طور عادی، از گردهمایی نمایندگان اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

 

تبصره1: نمايندگان هر يك از اعضاء به انتخاب شوراي اجرايي انجمن  استان مربوطه انتخاب و به اتحاديه معرفي مي‌شوند .

 

ماده11: شوراي نمايندگان عادی با رعايت تشريفات قانونی حداقل سالی يكبار تشكيل خواهد شد برای رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يك از اعضای پيوسته و جهت تصويب هر موضوعی، رأی موافق اكثريت نمایندگان حاضر ضرورت دارد. در صورتی كه در دعوت نخست، تعداد اعضای پیوسته شرکت کننده در جلسه شورای نمایندگان به حد نصاب نرسيد و جلسه رسمیت پیدا نکرد،حداقل دو ماه بعد شورای نمایندگان عادی، تشکیل و با حضور نمایندگان هر تعداد  از اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد.

 

تبصره:  شوراي نمايندگان عادی در هر زمان به تقاضای رئیس شورای اجرایی يا بازرس يا تقاضای كتبی يک سوم اعضای پيوسته، می‌تواند تشكيل شود.

 

ماده12 : وظايف شوراي نمايندگان عادی عبارتند از:

 

1-12- انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرس.

 

2-12- استماع و رسيدگی به گزارش شورای اجرایی و بازرس .

 

3-12- سياست‌گزاري امور اتحاديه.

4-12- بررسی و اظهار نظر درباره پيشنهادات شوراي اجرايي.

 

5-12- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه اتحادیه.

 

6-12- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی‌ها.

 

ماده13: شورای نمایندگان فوق‌العاده با رعایت تشریفات لازم و دعوت کتبی از اعضای پیوسته،  مشابه شورای نمایندگان عادی با شرایط زیر تشکیل خواهدشد:

 

1-      درخواست شورای اجرایی یا بازرس.

 

2-      درخواست یک‌سوم از اعضای پیوسته.

 

 تبصره ۱ : دعوتنامه اعضا جهت معرفی نماینده، حداقل ده روز قبل از تشكيل آن به صورت كتبی به اطلاع اعضاء پيوسته خواهد رسيد.

 

تبصره ۲ : شورای نمایندگان فوق العاده با حضور نمایندگان نصف بعلاوه یک اعضای پیوسته رسميت خواهد داشت.

 

تبصره ۳ : تصميمات شورای نمایندگان فوق العاده با حداقل سه‌چهارم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده۱۴ : وظايف شورای نمایندگان فوق العاده :

 

۱. بررسی و تصويب انحلال اتحادیه.

 

۲. عزل شورای اجرایی.

 

۳. تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

 

ماده15: در صورت تصويب انحلال اتحاديه، همان شورا گروهی را جهت تسویه حساب و  پرداخت ديون و وصول مطالبات اتحاديه انتخاب خواهد كرد. این گروه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي، كليه‌ی دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول اتحاديه را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

ماده16: شورای نمایندگان توسط هيات رئيسه ای مركب از يک رئيس و يک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

 

تبصره 1 : اعضای هيات رئيسه  با اعلام موافقت نامزدی خود در جلسه شورای نمایندگان انتخاب خواهند شد. همچنین اعضای هيات رئيسه نمی‌توانند کاندیدای انتخابات برای تعیین اعضای شورای اجرایی اتحادیه در آن باشند.

 

ماده17: اعضای شوراي اجرايي هفت نفر هستند كه از بین نمایندگان اعضای پیوسته‌ی حاضر و با رأي كتبي انتخاب مي‌شوند. علاوه بر هفت نفر فوق دو نفر به عتوان علي البدل نیز به ترتيب همان آراء انتخاب خواهندشد.

 

تبصره 1 : جلسات اعضای شورای اجرایی اتحادیه  با حضور نصف به علاوه يک اعضای آن رسميت می يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

 

تبصره 2 : اعضای شورای اجرایی اتحادیه حداكثر يک ماه بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس ، يک نفر خزانه دار و یک نفر منشی انتخاب خواهند نمود. حدود اختيارات شورای اجرایی، بر اساس مفاد ماده ۲۰ اين اساسنامه مشخص شده است.

 

تبصره 3 : شركت اعضای شورای اجرایی اتحادیه در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در حكم استعفای وی خواهد بود.

 

تبصره 4 : در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضای شورای اجرایی عضو علی البدل برای مدت باقيمانده شورای اجرایی به جای عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود. لازم است شورای اجرایی این تغییر وضعیت عضو علی‌البدل به عضو اصلی به اطلاع اعضای پیوسته برساند.

 

تبصره 5 : شورای اجرایی علاوه بر جلساتی كه به طور مرتب و حسب نياز هر سه ماه يكبار تشكيل می‌دهد، بنا به ضرورت با دعوت كتبی رئيس یا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه شورای اجرایی حداقل یک هفته است.

 

تبصره 6 : عضويت در شورای اجرایی افتخاری است.

 

ماده 18 : مدت عضويت در هر دورة شوراي اجرايي 2 سال شمسی است.

 

تبصره 1:  هيچ شخصی بيشتر از دو دورة متوالي نمي‌تواند کاندیدای عضویت در انتخابات شوراي اجرايي اتحادیه باشد.

 

تبصره2: شورای اجرایی اتحادیه موظف است ظرف حداكثر چهار ماه قبل از پايان تصدی خود، انتخابات شورای اجرایی جديد را برگزار نمايد و نتيجه را سه ماه قبل از پايان تصدی خود به اعضا و کمیسیون انجمن های علمی آموزش و پرورش اعلام كند.

 

ماده ۱۹ : كليه مدارک رسمی اتحادیه، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دفتر مركزی اتحادیه نگهداری می‌شود. مكاتبات رسمی اتحادیه با امضای رئيس اتحادیه و در غياب او نايب رئيس و با مهر اتحادیه خواهد بود.

 

تبصره 1 : مصوبات و صورت جلسات شورای اجرایی اتحادیه در دفتری مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاء  اعضای آن خواهد رسيد.

 

تبصره2: در صورتی که رئیس اتحادیه در شهر دیگری باشند و امکان حضور مستمر وی در دفتر مرکزی نباشد در این صورت اتحادیه می‌تواند در آن شهر دبیرخانه داشته باشد. این دبیرخانه مسئول مکاتبات رسمی اتحادیه است. و پس از اتمام آن دوره شورای اجرایی مدارک را به دفتر مرکزی تحویل داده و رسمیت آن دبیر خانه لغو می‌شود.

 

تبصره 3:  در صورت تحقق تبصره 2، رئیس اتحادیه می‌تواند یک نفر را بعنوان نماینده‌ی خود در دفتر مرکزی  معرفی نماید.

 

تبصره 4: مسئولیت دفتر مرکزی و دبیرخانه با رئیس اتحادیه است.

 

ماده 20: شورای اجرایی نماينده قانونی اتحادیه است و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل می‌باشد :

 

1-20- تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي شورا.

2-20- ايجاد ارتباط با ارگان‌هاي ديگر علمي داخلي و خارجي.

3-20- برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها و دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي در سطح ملي و بين‌المللي.

 

4-20- همكاري با وزارت آموزش و پرورش در راستاي وظايف اتحاديه.

5-20- اتخاذ تصميم در امور مالي و جذب كمك از مؤسسه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و مردم.

6-20- تعيين مسئول هریک از کمیته‌های اتحادیه و تدوین شرح وظایف کمیته‌ها.

 

 7-20- تصويب عضويت اعضاء پیوسته و وابسته.

8-20- انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه به مجامع علمي و همايش‌ها.

9-20- تشكيل كميته‌هاي علمي و اجرايي به منظور برنامه‌ريزي براي انتشار و چاپ كتاب‌ها، انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و يا ساير امور در راستاي وظايف اتحاديه.

 

10-20- مشاركت علمي در کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی مرتبط با فیزیک و آموزش فیزیک در داخل و خارج از کشور.

 

11-20- عقد قراردادهاي تحقيقاتي، آموزشي، داوری و مشاوره‌ای در راستای اهداف اتحادیه.

12-20- تشكيل جلسات شوراي نمايندگان اتحاديه.

13-20 – حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول.

 

14-20 رسیدگی به حساب‌های اتحادیه.

 

15-20- پرداخت دیون و وصول مطالبات.

 

16-20 - اقدام و پیگیری امور حقوقی، كيفری، قضايی ، اداری ، مالياتی و ثبتی و .... نزد كليه مراجع صلاحيتدار دولتی و غيردولتی.

 

تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص شورای نمایندگان است، شورای اجرایی اختيارات لازم برای اداره امور مشروط به رعايت حدود موضوع اتحادیه را دارا می باشد.

 

تبصره ۲ : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای "رئيس اتحادیه و خزانه‌دار" يا "نايب رئيس و خزانه دار اتحادیه" با مهر ((اتحادیه)) معتبر خواهد بود.

 

تبصره 3: شورای اجرایی با مسئولیت خود، می‌تواند از بين خود يا خارج از شورا  يک نفر شخص حقيقی را به عنوان مدير اجرايی انتخاب كند و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. مدير اجرايی در حدود اختياراتی كه از طرف شورای اجرایی اتحادیه به‌وی تفويض می‌گردد نماينده شورای اجرایی محسوب شده و از طرف شورا حق امضاء را دارد.

 

تبصره 4 : شورای اجرایی می تواند از بين افراد واجد شرايط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه گروه يا كميته‌های تخصصی اتحادیه را تشكيل دهد.

 

تبصره 5 : تصميمات متخذه در گروه‌ها، كميته‌ها، كميسيون‌ها پس از تصويب در شورای اجرایی قابل اجرا است.

 

تبصره 6 : شورای اجرایی موظف است در پايان هر سال مالی، گزارش مالی ساليانه حاوی ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه های اتحادیه، تدوين نموده و در اختيار بازرس اتحادیه قرار دهد و پس از اظهار نظر بازرس جهت بررسی و تصويب نهايی به شورای نمایندگان ارائه نمايد.

 

ماده21: شوراي نمايندگان هر دو سال يك بار، يك نفر را به عنوان بازرس اتحاديه و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل انتخاب مي‌كند.

 

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

 

ماده 22: وظايف بازرس به شرح زير است :

 

1-22- مطالعه گزارش سالانه شورای اجرایی و تهيه گزارش کتبی از عملكرد اتحادیه برای اطلاع شورای نمایندگان.

 

2-22- بررسی كليه اسناد و اوراق مالی اتحادیه و تهيه گزارش کتبی برای شورای نمایندگان.

 

3-22- گزارش کتبی هر گونه تخلف شورای اجرایی از مفاد اساسنامه به شورای نمایندگان.

 

4-22- در صورتی که تشکیل شورای نمایندگان و انتخابات دوره جدید  به هر دلیلی تا پایان دوره شورای اجرایی به تعویق افتد، بازرس اتحادیه با حفظ سمت می‌بایست پیگیری نموده و اقدام به تشکیل شورای نمایندگان عادی نماید و تا انتخابات شورای اجرایی و بازرس دوره جدید به وظایف خود عمل کند.

 

تبصره : كليه اسناد و مدارک اتحادیه اعم از مالی و غير مالی در هر زمان بدون قيد و شرط به وسيله شورای اجرایی اتحادیه بايد جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گيرد.

 

ماده23: درآمد و هزينه های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و بيلان ساليانه آن، پس از تصويب در شورای نمایندگان، حداكثر تا سه ماه پس از پايان سال مالی گذشته، جهت اطلاع به كميسيون انجمنهای علمی  وزارت آموزش و پرورش ارائه خواهد شد.

 

تبصره ۱ : دفاتر قانونی و كليه اسناد ومدارک حسابداری اتحادیه در محل دفتر مركزی اتحادیه نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار داده خواهد شد.

 

تبصره ۲ : سال مالی مؤسسه منطبق به سال هجری شمسی است و همواره در پايان اسفند ماه ختم می‌شود.

 

تبصره ۳ : كليه وجوه مازاد بر هزينه های ((اتحادیه)) در حساب مخصوصی به نام ((اتحادیه)) نزد بانكهای كشور نگهداری خواهد شد.

 

 

فصل پنجم: متفرقه

 

ماده24: هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه ، بايد به اطلاع  كميسيون انجمنهای علمی وزارت آموزش و پرورش برسد.

 

 اين اساسنامه مشتمل بر5 فصل و 24 ماده و 33 تبصره در جلسه شورای نمایندگان مورخ    2/12/1388 هجری شمسی و با حضور مؤسسین اتحادیه انجمن‌هاي علمی-آموزشی معلمان فيزيك ایران به تصويب رسيد.