سال بین‌المللی علوم پایه برای توسعه پایدار ۲۰۲۲ - 1400/03/18

The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022
 
سال بین‌المللی علوم پایه برای توسعه پایدار ۲۰۲۲
بروشور
سال بین المللی علوم پایه
برای توسعه پایدار ۲۰۲۲


(برای مشاهده و دانلود فایل PDF بروشور روی تصویر مقابل کلیک کنید.)

 

   
وب‌گاه سال بین المللی علوم پایه
برای توسعه پایدار ۲۰۲۲

www.iybssd2022.org
 
 وب‌گاه شورای بین‌المللی علم https://council.science