جلسه شورای اجرایی اتحادیه برگزار شد - 1400/03/10

به گزارش روابط عمومی عامفا ؛ جلسه مجازی بررسی فرآیند اجرای کنفرانس با حضور اعضای اتحادیه دوشنبه 10 خردادماه از ساعت 22 لغایت 23:30 برگزار شد.

در این جلسه اقدامات صورت گرفته توسط استان میزبانی و دبیر کمیته اجرایی گزارش و اعضای شورا نقطه نظرات سازنده جهت مشارکت بیشتر همکاران در کنفرانس و اقدامات صورت گرفته جهت اطلاع رسانی در استان خود را تشریح و تبیین نمودند.

آقای خلیلی مقدم رئیس شورای اجرایی در ابتدای جلسه اقدامات صورت گرفته برای برگزاری کنفرانس را تشریح و از روند مطلوب اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و وب سایت های مختلف خبر دادند.

در ادامه آقای نبوی نژاد دبیر کمیته اجرایی اقدامات صورت گرفته برای برگزاری بیستمین کنفرانس ملی آموزش فیزیک را تشریح نمودند.

بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک با شعار محوری : «به سوی آموزش ترکیبی فیزیک در دوران کرونا و پساکرونا »

کنفرانس ملی فرصتی است برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و استفاده از خرد جمعی جهت اصلاح روش ها ، ارتقاء کیفیت آموزش و افزایش بهروری در مدارس ایران می باشد.

کلیه دبیران فیزیک ، آزمایشگاه علوم ، علوم تجربی و ... می توانند آثار خود را در قالب مقاله علمی به این کنفرانس ارسال نمایند

مخاطبین کنفرانس: معلمان دروس فیزیک ، شیمی ، زیمن شناسی ف ریاضی ، علوم تجربی ، آزمایشگاه علوم ، معلمان هنرستان های فنی و همکاران پژوهشگر اداری و آموزشی ، دانشجو معلمان ، اساتید ، پژوهشگران فیزیک و تعلیم و تربیت، مروجین علوم و سایر محققین بدون هیچ محدودیتی

برای شرکت کنندگان در کنفرانس 16 ساعت ضمن خدمت آموزشی با عنوان «دوره تغییرات و نوآوری علمی درس فیزیک » با کد ۹۵۰۰۰۲۰۶  در نظر گرفته شده است.

 

دبیرکمیته علمی: دکتر سلیمان رسولی
s.rasooli55@gmail.com

دبیرکمیته اجرایی: مهندس سید سعدالله نبوی نژاد
ssnabavi6@gmail.com

ایمیل اتحادیه: amfa1392@gmail.com

آدرس سایت جهت ثبت نام و ارسال مقاله:   
www.uipteachers.ir/Home/conference/15

روش ارسال مقاله: کلیه مقاله ها مطابق ساختار نمونه مقاله که در وبگاه کنفرانس ارائه شده، به صورت فایل WORD و PDF حداکثر در 10 صفحه تهیه و از طریق وبگاه www.uipteachers.ir  ارسال شود.  

♦️مهلت ارسال مقاله :
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 خرداد ماه 1400 است.

=============================

وب سایت: 
 https://www.uipteachers.ir/