همایش بزرگ نکوداشت مقام فاخر معلم برگزار می شود - 1400/02/08

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، به مناسبت گرامیداشت هفته معلم ؛ همایش بزرگ نکوداشت مقام فاخر معلم و واکاوی ایعاد شخصیتی اندیشمند فرزانه پرفسور سید محمود حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی ایران برگزار می شود.

پنج شنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30 تا 19:30