فراخوان ارسال پیشنهادات اصلاحی سمد تحول - 1399/12/05

به اطلاع می­رساند، اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی در راستای راهبردهای پنج ساله و وظائف خود، به استناد راهکار (8 -3 ) "ترمیم و بروز رسانی سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی" ، کوشش نموده است که تحلیلی بر محتوای سند و اسناد مربوط به آن مبتنی بر نقد سازنده در چارچوب چالشها، عاملها و راهکارها با معانی زیر برای تصمیم­سازی­های مناسبتر مسئولین در نظام آموزشی کشور تدوین و ارائه نماید:

  • چالش : مسئله کلیدی که نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق ماموریت­های آموزش و پرورش است.
  • عامل : علت ریشه­ای پدید آورنده یا استمرار چالش است.
  • راهکار: پیشنهاد مشخص و متناسب با هریک از فصل­ها که اشاره به گزاره­ای در کلیات، ارزش، ماموریت، هدف کلان یا عملیاتی، راهبرد و راهکار در متن دارد.

تاکنون این اتحادیه سند تحول را بررسی نموده و اینک درحال بررسی سند برنامه درسی ملی (فایل پیوست) است، با توجه به مباحث تخصصی بخش هشتم "حوزه­های تربیت و یادگیری" در خواست می­شود ، با بهره­مندی از توانمندی تخصصی همکاران عضو  انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک استانها و بر اساس خرد جمعی، حوزه تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار دهند و حداکثر تا تاریخ 99/12/11 از طریق تکمیل فرم http://nabavi.onlineforms.ir/Forms/39757 و یا به دبیرخانه این اتحادیه از طریق پست الکترونیکی  amfa1392@gmail.com  منعکس گردد.

===============================

راه های ارتباطی: