وبینار خلاقیت در آزمایشگاه علوم برگزار می شود - 1399/10/29

به گزارش اتحادیه، وبینار خلاقیت در آزمایشگاه ویژه دبیران علوم آزمایشگاهی و همکاران توسط پژوهش سرای فرهیختگان، گروه آزمایشگاه شهرستان ایلام و انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان ایلام با همکاری اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان ایران، گروه آزمایشگاه استان ایلام به شرح زیر برگزار می شود.

  • مدرس: استاد اسماعیل زاده
  • برگزاری روز پنج شنبه مورخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹
  • ساعت : ۱۵ لغایت ۱۶:۳۰
  • به صورت مجازی در بستر adobe connect
  • وبینار ویژه دبیران آزمایشگاه علوم و همکاران علاقه مند می باشد.
  • مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۰ صبح روز ۲ بهمن می باشد.
  • ظرفیت وبینار ۴۰۰ نفر

متقاضیان جهت شرکت در وبینار فرم  http://nabavi.onlineforms.ir/Forms/39782  را تکمیل نمایید. ورود به وبینار فقط برای ثبت نام شدگان و به صورت کاربری member و یا user regester مقدور است.  نام کاربری و رمز عبور شرکت کنندگان همگی کد ملی تان خواهد بود.

صدور گواهی شرکت در وبینار به صورت الکترونیکی بوده و از طریق پیام رسان های موجود ارسال خواهند شد.

لینک شرکت در وبینار:  https://ilam.psi1.ir/lab/

 

===============================

راه های ارتباطی: