اتحادیه انجمن های فیزیک کشور درگذشت استاد گرانقدر مرحوم رضا عابد را تسلت می گوید. - 1399/04/11

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام 
خبر بسیار تأسف بار درگذشت استاد بنام و محبوب ، دلسوز و گرانقدر مرحوم رضا عابد که زندگی خود را در مسیر تعلیم، تربیت و بالندگی فرزندان این مرز و بوم صرف نمود، موجب تأثر و تألم گردید. جای خالی این عزیز سفر کرده خاطر همکاران و دانش آموزانش را مغموم و مکدر نموده است. اینجانب ضمن عرض تسلیت ضایعه درگذشت این استادارزشمند به بستگان مکرّم آن عزیز سفر کرده، به ویژه همکاران محترم در انجمن استان فارس ، از درگاه ایزد متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت می نماییم.
با احترام
اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران.