دومین همایش کشوری آموزش فیزیک بصورت مجازی برگزار شد - 1399/03/23

دومین همایش کشوری آموزش فیزیک به میزبانی مدیریت امور پردیس های استان تهران روز پنج شنبه ۲۲ خرداد  با سخنرانی دکتر بلاغی مدیریت امور پردیس های استان تهران بصورت مجازی برگزار شد.

کمیته علمی همایش، 55 مقاله از سراسر کشور در زمینه آموزش فیزیک از استادان، دبیران فیزیک و دانشجو معلمان دریافت کرد و پس از داوری 17 مقاله ( 8 مقاله به صورت ارائه شفاهی و 9 مقاله به صورت پوستر) مورد پذیرش قرار گرفت. همایش در سه بخش سخنرانی عمومی، ارائه مقالات و پوسترها و برگزاری کارگاه ها در دو قسمت صبح ( 12:30-9) و بعد از ظهر ( ۱۶-14) برگزار شد.

در بخش سخنرانان عمومی سه سخنران به ایراد سخنرانی پرداختند:

- دکتر منصور وصالی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با موضوع تاثیر هیجان بر نحوه کار مغز

- دکتر زهرا نیک نام عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با موضوع دانش آموزش محتوا در آموزش فیزیک از میان رشتگی تا فرا رشتگی (pck)

- دکتر مریم صابری دبیر آموزش و پرورش شهر داراب استان فارس با موضوع جایگاه تاریخ علم در آموزش فیزیک

 در بخش ارائه مقالات، 8 مقاله در سه پنل ارائه شدند و پوسترهای همایش به صورت کلیپ ضبط شده در سایت همایش برای عموم به نمایش گذاشته شد.

 در قسمت دوم کارگاه سه کارگاه در زمینه موضوعات آموزش فیزیک برگزار گردید:

- کارگاه روش تدریس معکوس، توسط  مرضیه عصمتی دبیر منطقه 1 آموزش و پرورش شهر تهران

- کارگاه آموزش نرم افزار Interactive Physics توسط دکتر سمیه ناظر دیلمی

- کارگاه مدرسه کیفی مبتنی بر نظریه گلسر توسط دکتر مهسا جلیلی

مدیریت امور پردیس های استان تهران توانست افتخار برگزاری اولین همایش مجازی در زمینه آموزش فیزیک را به نام خود ثبت کند.