سومین جلسه  شورای اجرایی اتحادیه برگزار شد. - 1398/10/11

به گزارش اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک کشور (عامفا)؛ سومین جلسه شورای اجرایی با هدف ارتقاء کیفیت فعالیت های اتحادیه و پیگیری مصوبات قبلی برگزار شد.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز و پس از ارائه گزارشی از وضعیت اتحادیه توسط ریاست محترم اتحادیه جناب آقای خلیلی مقدم ، هر یک از اعضای بر اساس مسئولیت های خود گزارشی از فرآیند اجرایی شدن مصوبات جلسه قبلی ارائه و در پایان اعضا با هم اندیشی مسائل و مشکلات اتحادیه را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

این جلسه در محل مرکز خانه معلم منطقه 5 اکباتان تهران و با حضور اعضای شورای مرکزی از ساعت 17 لغایت 24 برگزار شد.

اعضای جلسه:

  1. آقای خلیلی مقدم ( ریاست اتحادیه )
  2. آقای شیبانی ( خزانه دار)
  3. آقای خاکسار (روابط عمومی)
  4. آقای زحمتکش ( دبیرخانه دائمی برگزاری کنفرانس ها )
  5. خانم عصمتی (نایب رئیس شورا)
  6. آقای نبوی نژاد ( مسئول سایت)
  7. آقای بیاتانی (بازرس )