اولین کنفرانس تجربه یک سال آموزش فیزیک دهم - 1396/01/30

گروه فیزیک ناحیه سه مشهد با همکاری انجمن معلمان فیزیک خراسان همایش یک روزه
   « تجربه یک سال آموزش فیزیک دهم»
را در خرداد ماه نود و شش برگزار می کند.
ثبت نام در این همایش رایگان است اما دوستانی که به کنفرانس مقاله ارایه دهند، اولویت ثبت نام دارند.
با توجه به محدودیت های احتمالی پیشنهاد می گردد فرم درخواست شرکت را هر چه سریع تر کامل و ارسال فرمایید.
دوستان عزیز می توانند پرسش های احتمالی خود را به پست الکترونیکی دبیر خانه کنفرانس ارسال فرمایند.