انتخابات نهمین دوره شورای اجرایی اتحادیه برگزار شد. - 1398/06/14

به گزارش اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک کشور؛ مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک کشور با حضور نمایندگان 22 استان روز پنجشنبه مورخ 14 شهریورماه 98 در محل اردوگاه شهید منتظری شهریار (تهران) برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از فعالیت های اتحادیه در دوره هشتم توسط ریاست اتحادیه ارائه و سپس گزارش بازرس دوره هشتم به صورت غیابی و به نمایندگی از ایشان توسط آقای شیبانی به سمع و نظر شرکت کنندگان رسید. نمایندگان استان ها نیز گزارشی از فعالیت های انجمن های استانهای خود ارائه و پیشنهادات و انتقادات سازنده جهت اصلاح امور اتحادیه بیان نمودند.

در پایان انتخابات نهمین دوره شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک کشور با حضور شورای نمایندگان به عنوان عالی ترین رکن اتحادیه برگزار و شورای اجرایی دوره نهم برای دو سال تعیین گردیدند.

نتایج انتخابات اعضای شورای اجرایی:

 1. آقای امیدعلی خلیلی مقدم ( شهرکرد ) 29 رای
 2. خانم مرضیه عصمتی پیله رود ( تهران ) 26 رای
 3. آقای رضا خاکسار (خوزستان) 20 رای
 4. آقای حسن زحمتکش ( خراسان رضوی) 19 رای
 5. آقای علی کریمی ( سمنان ) 18 رای
 6. آقای سیدسعداله نبوی نژاد (ایلام) 16 رای
 7. آقای مسعود شیبانی اصل ( آذربایجان شرقی ) 15 رای
 8. آقای هوشنگ رشنود  14 رای ( عضو علی البدل شورای اجرایی)
 9. آقای علی عامیر  14 رای ( عضو علی البدل شورای اجرایی)

نتایج انتخابات بازرس اتحادیه:

 1. آقای محمدحسن بیاتانی (اراک) 18 رای ( بازرس اصلی )
 2. خانم اشرف السادات شکرباغانی ( تهران) 12 رای ( بازرس علی البدل)
 3. آقای مسعود کرشی ( مازندران ) 7 رای

__________________________

رئیس جلسه و نظارت بر انتخابات: آقای جلیل شمس

ناظر جلسه : آقای غلامرضا اسداللهی آقای فرهنگ کریمی

منشی جلسه:  خانم لیلا کلهر

__________________________

اعضای حاضر در جلسه شورای نمایندگان اتحادیه:

 1. آذربایجان شرقی: مسعود شیبانی اصل - جلیل  شمس اذغان - ایوب نیک بخت
 2. گیلان: غلامرضا  اسداللهی گیلان - مجید  راسخ
 3. شهرستانهای تهران : اسفندیار  معتمدی - شاهرخ لقایی
 4. قزوین:مریم تفنگ ساز رحیمی
 5. فارس : زهرا  علی اکبری - فرهنگ کریمی کوهنجانی
 6. اصفهان: مرتضی  میرزائی  - محمود طاهری تهرانی
 7. سمنان: علی کریمی
 8. کرمانشاه: ابراهیم ملکی هرسینی - ارسلان حق پرست
 9. مرکزی: محمدحسن بیاتانی
 10. خوزستان: رضا  خاکسار
 11. همدان: لیلا جعفرکلهری - علی  عامیر
 12. کرمان: علی نورالدین شاه آبادی
 13. چهارمحال بختیاری: امیدعلی خلیلی مقدم - علمدار عسگری پیربلوطی
 14. مازندران: مسعود کرشی
 15. ایلام: سیدسعداله نبوی نژاد
 16. یزد: محسن نوری - حسین هادوی
 17. تهران: مرضیه عصمتی پیله رود - اشرف السادات شکرباغانی
 18. البرز: نساء  احمدزاده - هوشنگ رشوند آوه
 19. سیستان و بلوچستان : حمیده هزاره مقدم - سمیه خیرخواه
 20. خراسان رضوی: نرگس ریگی نژاد - حسن  زحمت کش ساروقی
 21. کردستان: ابوالحسن بصیره - سیروان امیری
 22. اردبیل: توحید گنج

در پایان از حضور همه شرکت کنندگان و عوامل اجرایی و به ویژه از جناب آقای لقایی بخاطر هماهنگ کننده و پیگیری مکان تشکیل جلسه تشکر و قدر دانی می شود.