همایش ملی آموزش فیزیک تا 1 خرداد تمدید شد. - 1399/01/26

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان عزیز می رساند با توجه به شرایط حاکم بر کشور، طبق نظر اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش ارسال مقاله مجدداً  تا تاریخ 99/03/01 تمدید می‌شود و برای برگزاری همایش بعد از این تاریخ تصمیم‌گیری خواهد شد. لطفاً اخبار مربوط به همایش را از سایت همایش دنبال کنید.  http://phconf.cfu.ac.ir/

محورهای همایش

 1.  تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش فیزیک.
 2.  راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش فیزیک.
 3. طراحی آموزشی در آموزش فیزیک.
 4.  ارزشیابی در آموزش فیزیک.
 5. طراحی واحد یادگیری در آموزش فیزیک.
 6.  به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش فیزیک.
 7.  نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه‌­ای معلمان و دانشجومعلمان.
 8. بدمفهومش رایج در آموزش فیزیک
 9. نقش پژوهش‌­های معلم محور (اقدام پژوهی، درس­پژوهی، روایت­پژوهی) در رشد حرفه­‌ای معلمان و دانشجومعلمان.
 10.  الگوهای جهانی برای آموزش محتوای فیزیک.
 11.  الگوهای تدریس برای آموزش محتوای فیزیک.
 12.  الگوهای تدوین برنامه‌­های درسی مرتبط با آموزش محتوای فیزیک.
 13. آموزش فیزیک با استفاده از سایر محیط­‌های یادگیری (گردشگری علمی، موزه و ...).
 14. تدریس مشترک در آموزش فیزیک.

برای آشنایی با نحوه ثبت نام، شرکت در همایش از راهنمای زیر استفاده کنید:

راهنمای ثبت نام و شرکت در همایش