همایش ملی آموزش فیزیک تا 15 فروردین 99 تمدید شد. - 1398/12/01

دومین همایش ملی آموزش فیزیک
تاریخ و مدت برگزاری:  در سال 1399 به مدت یک روز 

مهلت ارسال مقاله: مقاله کامل تا 15 فروردین 1399
پایان ثبت نام : تا 22 فروردین 1399

مکان: تهران، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر، تالار فرهنگ (خیابان حافظ - انقلاب) 

سایت ثبت نام و ارسال مقاله:  http://phconf.cfu.ac.ir  
 
شرکت برای معلمان فیزیک و علوم تجربی رایگان است. 

برای شرکت در همایش حتما باید ثبت نام در سایت انجام شود.

گروه واتساپی دومین همایش ملی آموزش فیزیک:
 https://chat.whatsapp.com/KKvESFbuyD5IHDDpefbaGZ 

برگزار کنندگان: دانشگاه فرهنگیان ، اتحادیه فیزیک عامفا و انجمن معلمان فیزیک شهرتهران و  شهرستانهای تهران