اعلام عدم برگزاری بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران در شهریور ۹۸ - 1398/05/15

اطلاعیه 
با سلام و احترام به روسای معزز انجمنهای علمی آموزشی معلمان فیزیک استانها

به اطلاع می رساندپس از اعلام عدم برگزاری بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک در استان گیلان،اتحادیه بنا بر تقاضای انجمن محترم شهرستان های تهران ،موافقت خود را مبنی بر برگزاری بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه در شهریور سال جاری اعلام نمود که آن انجمن محترم، پس از  رایزنی های انجام شده موقعیت موجود را در چند مرحله مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن این موضوع که مخاطبان اصلی کنفرانس دبیران محترم،همکاران آموزشی و دانشجو معلمان هستند و دراین زمان محدود امکان اطلاع رسانی بهینه و ایجاد شرایط لازم برای برگزاری توام با مشارکت علمی مطلوب همکاران گرانقدر وجود ندارد.

لذابدینوسیله موضوع عدم برگزاری بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه در شهریور ماه ۹۸ اطلاع رسانی می شود.

روابط عمومی اتحادیه عامفا
 ۹۸/۵/۱۳