اطلاعیه برگزاری بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران. رشت. شهریورماه ۹۸ - 1398/03/31

✅اطلاعیه مهم

باتاکید بر اهمیت تعاملات علمی -آموزشی از طریق برگزاری کنفرانسها وهمایش های علمی و به منظور هم گام شدن همکاران فرهیخته با بهترین روش های ارتقاء آموزش فیزیک، به اطلاع می رساند که اتحادیه انجمن های عامفا و انجمن علمی-آموزشی معلمان فیزیک استان گیلان در راستای فراهم کردن زمینه بهره گیری از مقالات و نوآوری های علمی-پژوهشی صاحب نظران آموزش فیزیک متوسطه در حیطه های اعتبارسنجی ،بررسی و تحلیل برنامه های آموزش رسمی و کتب درس فیزیک،وهمچنین برای ارتقاء سطح آموزش فیزیک در کلاس های درس و فراهم کردن زمینه فعالیت ،مشارکت و پویایی بیش از پیش دبیران محترم فیزیک در تولید و انتشارمقاله وارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی، در شهریور سال جاری بیستمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دهمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه را در شهر رشت برگزارخواهد کرد.

 سایر اطلاعات مربوط به فرایند برگزاری کنفرانس به زودی از طریق سایت و کانال رسمی اتحادیه  اطلاع رسانی خواهد شد.