تمدید مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره ملی فیزیک ایران - 1398/03/20

✅ تمدید مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره ملی فیزیک ایران


با توجه به درخواست تعداد زیادی از همکاران از سراسر کشور مهلت ارسال آثار تا اول تیرماه تمدید شد ؛
شایان ذکر است که به آثاری که از اول تیرماه به بعد به دبیرخانه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

با احترام 
دبیرخانه دهمین جشنواره ملی فیزیک ایران  مستقر در انجمن معلمان فیزیک استان سیستان و بلوچستان