برگزاری همایش یک روزه خلاقیت و ابتکار و تجلیل از پیش کسوتان فیزیک استان کرمان - 1397/11/17

در روز پنج شنبه یازدهم بهمن ۹۷ همایش یک روزه خلاقیت و ابتکار و تجلیل از پیش کسوتان فیزیک استان کرمان در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کرمان برگزار شد .
در این همایش که بیش از صد نفر از دبیران بازنشسته فیزیک و به همین تعداد دبیران جوان در این رشته حضور داشتند در ابتدا دکتر نورالدینی به ارائه کارگاه خلاقیت و نو آوری پرداختند، سپس استاد اسفندیار معتمدی با بیان جذاب و گیرای خود به بررسی زندگی پیش کسوتان فیزیک کرمان از جمله استاد قلم سیاه و استاد گلستانیان پرداختند.
 سپس استاد محمدی وند کارگاه آزمایش های فیزیک را ارائه دادند .
در انتها دکتر بهزادپور دبیر انجمن فیزیک استان کرمان در مورد جایگاه انجمنها و معرفی هیئت اجرایی انجمن در گذشته و حال پرداختند از جمله این عزیزان خانمها کریمی عظیمی رستمی قهرمانی فروغی ...و آقایان دکتر خسروی، دکتر محمدیان فر، سالاری دکتر نورالدینی سعیدیان و غلامی...و همینطور جناب آقای شفیعی که همواره یار انجمن بودند تکریم شدند.
 این همایش جذاب با حمایت دکتر دعاگویی معاون پژوهشی و مهندس همت پور رییس منابع انسانی اداره کل صورت گرفت و گواهی دو کارگاه و بیست ساعت ضمن خدمت را به دنبال داشت . 
در این همایش یاد و خاطره استاد لطفعلی زاده سرگروه مرحوم استان کرمان و دیگر عزیزان از دست رفته گرامی داشته شد و جهت شادی روح آنها یک دقیقه سکوت و فاتحه نیز نثارشان گردید. 
در انتها از سرکار خانم کاروانی که دبیر پیش کسوت فعال استان هستندو در جلسه حضور داشتند با تشویق حاضرین تکریم به عمل آمد .قرار شد از محتوای کارگاهها جزوه ای تهیه و به اعضای انجمن اعطا شود.

دکتر فرزانه بهزادپور
 دبیر انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان کرمان