◾️عرض تسلیت درگذشت استاد برجسته فیزیک دکتر محمد فرهاد رحیمی◾️ - 1397/09/17

◾️عرض تسلیت درگذشت استاد برجسته فیزیک دکتر محمد فرهاد رحیمی◾️ 

دکتر رحیمی سال 1324 در مشهد چشم به جهان گشودند و دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاهشان سپری کردند و در سال 1342 در رشته ریاضی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد به تحصیل پرداختند و پس از دو سال کار در آزمایشگاه دانشگاه در سال 1346 جهت ادامه تحصیل  به فرانسه عزیمت کردند . مقطع فوق لیسانس را در  حفاظت در مقابل اشعه در معادن عمیق اورانیوم و دکترا را در زمینه شکافت هسته اتم در انرژی های بالا به تحقیق پرداختند و در سال 1352 پس از کسب مدرک دکترای فیزیک هسته ای از استراسبورگ فرانسه به ایران بازگشتند .
 پس از کسب مدرک دکترا بعنوان استادیار در دانشگاه اهواز استخدام شدند ، دو سال در آنجا به تدریس پرداختند و سرانجام به دانشگاه مشهد منتقل شدند . 
دکتر رحیمی به دلیل ایجاد فیزیک سراها در کشور برنده اولین جایزه ترویج علم شدند. ایشان همکاری صمیمانه ای با اتحادیه انجمن های عامفا داشته، عضوکمیته علمی کنفرانس هفدهم آموزش فیزیک ایران بودند.
اتحادیه انجمنهای عامفا درگذشت این استاد فرهیخته و تاثیرگذار علم فیزیک در ایران را خدمت فیزیک پیشگان میهن تسلیت عرض می نماید.

اتحادیه انجمن های علمی، آموزشی معلمان فیزیک ایران