باز تعریف چهار واحد بنیادی: کیلوگرم، آمپر، کلوین و مول - 1397/08/26

جمعه 16 نوامبر 2018 در جلسه عمومی اوزان و اندازه گیری General Conference on Weights and Measures CGPM که در ورسای پاریس برگزار شد، نمایندگان 60 کشور تصمیم گرفتند که چهار مورد از واحدهای SI را باز تعریف کنند. این چهار کمیت ، کیلوگرم، آمپر، کلوین و مول می باشند.

استوانه ی پلاتینیومی در پاریس

این تغییرات از 20 می 2019 به کار گرفته خواهند شد. هفت واحد بنیادی SI عبارتند از متر، ثانیه، کیلوگرم، آمپر، کلوین، مول و کاندلا هستند. بعضی از این تعریف ها مانند متر از سال 1983 بر اساس ثابت بنیادی طبیعت سرعت نور تعریف شده است. متر را فاصله ای تعریف می کنند که نور در مدت یک بر روی 299792458 ثانیه طی می کند. ولی 4واحدی که امروز تصمیم بر بازتعریف آن شده است قبلا توسط یک شی یا یک پدیده آزمایشگاهی اندازه گیری می شد. این بدین معنا است که این کمیت ها دارای مقادیر جهان شمولی نبودند.

مهمترین تغییر مربوط به کیلوگرم است. تعریف کیلوگرم دارای قدمت بیش از 143 دارد. استوانه ای پلاتینیمی که در پاریس نگه داشته می شود واحد اندازه گیری جرم بود. در حالی که از این به بعد این کمیت بر اساس ثابت پلانک h تعریف خواهد شد. این کمیت در سال های اخیر با دقت بسیار زیادی اندازه گیری شده است. از این پس توافق بر این است که این کمیت را ثابت و برابر با واحد کیلوگرم در متر مربع درعکس ثانیه انتخاب کنیم.

آمپر را بر اساس بار الکترون، کلوین را بر اساس ثابت بولتزمان و مول را بر اساس عدد آووگادرو محاسبه خواهیم کرد. این تغییرات اثر بسیار ناچیزی بر روی زندگی روزمره خواهند داشت ولی اندازه گیری ها را دقیق تر و بر پایه بسیار محکم فیزیکی قرار خواهند داد.

خبرنامه انجمن فیزیک با دقت بیشتری این تغییرات را در آینده گزارش خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید لینک های زیر را ببینید:

Physics World

وبگاه BIPM

اطلاعیه BIPM

ویدیو از BIPM

وبگاه نیچر

نویسنده خبر: شانت باغرام

منبع: http://www.psi.ir/news2_fa.asp?id=2670