اطلاعیه برگزاری هشتمين همايش نقش دانشمندان ايرانی – اسلامی در پيشبردعلوم تجربی - 1397/08/26

اتحادیه انجمن­های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران «هشتمين همايش نقش دانشمندان ايرانی – اسلامی در پيشبردعلوم تجربی» را ( باحمایت معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش) در تهران، مدرسه دارالفنون، و در هفته اول تیرماه 1398 برگزار می کند.

اطلاعات تکمیلی به زودی در سایت اتحادیه انجمن های عامفا به آدرس www.uipteachers.ir بارگزاری خواهد شد.