فرخوان جایزه IUPAP برای دانش‌پیشه جوان سال 2019 در فیزیک زیستی - 1397/07/26

فرخوان جایزه IUPAP برای دانش‌پیشه جوان سال 2019 در فیزیک زیستی 

فراخوان کمیسیون فیزیک زیستی اتحادیه بین‌المللی فیزیک محض و کاربردی، برای معرفی پژوهشگران فعال در این حوزه، برای جایزه‌ی پژوهشگر جوان منتشر شد. این جایزه به ارزش 1000 یورو، به همراه مدال آن، در دهمین کنفرانس بین‌المللی فیزیک زیستی که در جولای 2019 در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود، به برندگان (دو نفر) اهدا خواهد شد. 

منبع:

psi.ir/news2_fa.asp?stype=news&id=2638