گزارش اولين همايش ماهانه انجمن معلمان فيزيك خراسان رضوي - 1397/07/26


همايش فيزيك روز ٥شنبه ١٩ مهر ١٣٩٧ با حضور ١٠٠ نفر از اعضاي انجمن و علاقمندان در محل مركز نيروي انساني شهيد كامياب برگزارشد.

❎همايش تحت محورهاي زير برگزار شد:

١- ارائه گزارشي از نوزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك شيراز  توسط خانم مريم نصيري ، نايب رييس انجمن

٢- ارائه مقاله تحت عنوان  روند آموزش الكتريسيته به دانش آموزان ايران ازاول ابتدايي تا ديپلم  توسط خانم عاطفه عارفي و شهناز شفيع

٣- انجام آزمايشات ساده و جذاب فيزيكي براي كودكان توسط خانم تكتم عبدي

٤- بررسي فصل دوم فيزيك پايه دوازدهم توسط آقاي جلال صبري سرگروه فيزيك استان

٥- ارائه گزارشي از اخبار تازه هاي علم فيزيك توسط آقاي خيامي يكي از اعضاي انجمن فيزيك

در حاشيه همايش نمايشگاهي از وسايل و اسباب بازي هايي كه به كمك قوانين فيزيك كار مي كنند برگزار شد كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت.