گروه بندی ارایه پوسترها در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - 1397/05/29

 

تدریس فعال چند رسانه ای در درس فیزیک

نسا احمدزاده

1

A

نیروی کوریولیس عامل چه پدیده هایی است؟ 

رویا فروتنی

2

A

روش های نوین تدریس در آموزش فیزیک و کاربرد آن ها در پرورش خلاقیت فراگیران

محمدجواد دنیابین

3

A

بررسی امواج wifi بر گیاه لوبیا در فواصل مختلف

علی احسانی

4

A

بررسی تأثیر ارزشیابی کتبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رویا علیپور شهربابکی

5

A

تازه های علم فیزیک )فیزیک فراماده( 

صدیقه روستا

6

A

بررسی میزان علاقه مندی و دلایل افت دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان میناب و ارائه راهکار 

عادله کریمی حاجی خادمی

7

A

بررسي کارایی واثر بخشی برنامه درسی فیزیك سال دهم رشته ریاضي از منظر ...

علی بصائر

8

A

مطالبی نو از انرژی های نو

سمانه دیهیم

9

A

بررسی میزان درگیري فعال دانش  آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی با محتواي كتاب جدید التالیف فیزیک )2(

سودابه پوراحسان

11

A

تدریس خلاقانه و نوین فیزیک

حبیب سقاچی فیروزآبادی

11

A

آموزش مفاهیم الکتریسیته ساکن، بوسیله پویانمایی 

ناصر سلیمانی

12

A

ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها 

بهنام رحیم پور

13

A

راهکارهای مبتنی بر افزایش خلاقیت در آموزش فیزیک سال دهم

,. فرشته پاکروان

14

A

بیان تجربیات ساده از تلفیق درس وآزمایش 

ناهید سراب قوچان

15

A

معرفی شبیه ساز اندرویدی " Physics at School " و استفاده از آن در یادگیری مفاهیم فیزیک

طاهره لامع

16

A

ساخت میدان دید سنج نجومی با کاغذ آ4

مهدی نظام آبادی

17

A

بررسی ساختاری آموزش فیزیک به روش POE

عالیه صداقت 

18

A

دست ساخت های جذاب و ساده ویژه مقاومت الکتریکی 

محسن یداله نبی

19

A

انرژی خورشیدی و راههای استفاده از آن با تاکید بر سیستم فوتوولتائیک و بکار گیری این سیستم در استان لرستان

فاطمه سلامی

21

A

شبیه سازی و نحوه کالیبره کردن مدار مربوط به دروغ سنج

امین رحمانیان

21

A

آیا بکارگیری همزمان و ترکیب دو روش تدریس در کلاس درس می تواند بر میزان یادگیری عمیق مفاهیم اثر گذارد ؟

طاهره لامع

22

A

آزمایش با حسگرهاي مقاومتي LDR و NTC 

محمد سیاري زاده

23

A

تحلیل تمرینها و فعالیتهای کتاب فیزیک دهم بر مبنای طبقه بندی بلوم 

مژگان دورنما

24

A

بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی فعال فناورانه بر باورهای خود کارآمدی دانش آموزان در درس فیزیک2

سیده عطیه کابلی

25

A

بررسی کج فهمی های رایج دانش آموزان دوره متوسطه در مبحث نیروهای مرکز گرا و شبه نیروهای گریز از مرکز

محمد علیپورزاده

26

A

بررسی اثربخشی روش POE )پیش بینی- مشاهده- توضیح( در تدریس و آموزش پدیده ی فوتوالکتریک

طاهره رضایی ثانی

27

A

کاشفان قانون لنز در کلاس من 

زهرا صانعی 

28

A

بررسی درک دانش آموزان پسر دوره ی پیش دانشگاهی از مفاهیم سینماتیک به کمک چهارچوب نظری APOS

مصطفی اسدی

29

A

تحلیل محتوا و مقایسه¬ی کیفی و کمی کتاب فیزیک2 نونگاشت با کتاب فیزیک3 و آزمایشگاه در نظام آموزشی پیشین 

فاطمه تفکری

31

B

شیوه ی آموزش فیزیک در دوره ی ابتدایی 

شراره حداد

31

B

آموزش ماهیت علم و مولفه¬های آن با استفاده از روش تدریس مدلسازی 

حامد ترحمی

32

B

آزمایشگاه مجازی با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی برای آموزش درس فیزیک

فاطمه امیدفر

33

B

تحلیل و ارزیابی نسخه اولیه کتاب درسی فیزیک دوازدهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی

مهران سور

34

B

روش¬های بهبود سطح فراگیری دانش¬آموزان در درس فیزیک 

انسیه خلیلی درمنی

35

B

مطالعۀ تبدیل پرتو تخت به پرتو گوسی با خواص اپتیکی غیر خطی و ضرایب شکست متفاوت در nm0411=λ

نرجس شکیبافرد

36

B

نقش یادگیری همراه در آموزش فیزیک

محسن یداله نبی

37

B

نقش، مزایا و معایب آزمایشگاه مجازی در آموزش فیزیک: قانون دوم نیوتن به عنوان یک مثال کاربردی

اعظم امینیان

38

B

نیاز سنجی دانش موضوعی و تربیتی معلمان فیزیک بر اساس مطالعه کیفی محتوای درسی دانشگاه فرهنگیان

محمد ساکی

39

B

قانون لنز، قانون یا الگو؟

بابک حیدری

41

B

شناسایی فاکتورهای کلیدی و رتبه بندی روش های تدریس مشارکتی در درس فیزیک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فاطمه شجاعی

41

B

بررسی نحوه ی حل مسئله ی فیزیک دانش آموزان با استفاده از استراتژی تفکر با صدای بلند 

مرتضی امینی

42

B

چگونگی افزایش بهره وری آموزش درس آزمایشگاه علوم تجربی با به کاربردن شیوه ی همیار معلم 

ناهید شادفر

43

B

تحلیل محتوای کتاب فیزیک دهم رشته تجربی با توجه به مولفه¬های تقویت یادگیری خودراهبر 

عارف عابشی پور

44

B

بررسی و تطبیق محتوای کتب فیزیک ایران و قرقیزستان 

محسن خرمدل

45

B

تحلیل محتوای کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی به روش ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم

عارف عابشی پور

46

B

تجربۀ تدریس معکوس در پایۀ دهم تجربی

مرضیه عصمتی

47

B

تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه یازدهم تجربی بر اساس الگوی مریل

صدیقه کرفتی

48

B

تأثیر کار عملی در یادگیری و دستیابی به آموزش مؤثر در علم فیزیک 

نیره آلیس

49

B

بررسی بد فهمی های رایج دانشجویان فیزیک دانشگاه فرهنگیان از مفهوم گشتاور و ارائه راهکار مناسب جهت رفع این کج فهمی ها

محمد علیپورزاده

51

B

نگاهی دوباره به اهمیت و نقش گروههای آموزشی و بیان تجارب گروه درسی فیزیک شهرستان اسلامشهر 

فاطمه قاسمی

51

B

عوامل موثر ضعف در قسمت حل مسائل فیزیک دانش آموزان دبیرستان شهید اندرزگو2)دوره دوم( 

رسول تازش

52

B

چگونه موارد انتزاعی و غیر ملموس فیزیک را آموزش بدهیم؟

یونا نوول

53

B

اهمیت آزمایشگاه مجازی در آموزش محتوای فیزیک با تاکید بر سایت جامع وتعاملی شبیه سازی «PhET» جهت بهبود استقلال یادگیری و درک مفهومی

امید پارسا

54

B

تحلیل و بررسی سوالات فیزیک آزمون های آزمایشی دوره نهم متوسطه اول از نظر نوع ارزشیابی، سطح دشواری سوالات و رویکرد دانش آموزان در پاسخگویی به آنها

یاشار بهمند

55

B

چالش های عملی و هیجان انگیز از مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس

  حسن اتحادمهرآباد

56

B

بررسی تاثیر انجام آزمایش های کتاب فیزیک بر افزایش یادگیری و یادسپاری

فاطمه زارع بیدکی

57

B