فرمت پوستر ارایه مقالات در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 9 - 1397/05/29

جهت ارایه مقالات بصورت پوستر در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 97 حتما طبق دستورالعمل زیر در اسرع وقت فایلها را ارسال فرمایید.

فرمت ارایه مقالات پوستری درنوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 97 https:// www.uipteachers.ir/upload/0/poster.ppt پس از تکمیل این فایل،دراسرع وقت به ایمیل ارسال شود: 
sadayhim@yahoo.com