فرمت فایل پاور پوینت ارایه مقالات در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 97 - 1397/05/29

راهنمای ارائه شفاهی مقالات براي نويسندگان محترم:

احتراماً از حضور مؤلفین محترمی که مقاله آنها در همایش مورد پذیرش و جهت ارائه به صورت سخنرانی قرار گرفته است، درخواست می شود که به نکات ذیل توجه نمایند:
1)حداکثر زمان ارائه مقالات 10 تا 15 دقیقه است و در انتهای هر سخنرانی 5 دقیقه جهت پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است. خواهشمند است در زمان بندی ارائه مقاله به زمان های مذکور توجه گردد.

2) به منظور ارائه شفاهي مقاله، نويسندگان محترم بایستی در اسرع وقت فایل پاورپوینت 2010 خود را به آدرس ایمیل:  sadayhim@yahoo.com ارسال نمایند. در تهیه این فایل دقت فرمایید که متن ها، شکل ها و جدول ها کاملاً خوانا باشند و از فونت b nazanin استفاده شود.

3) فرمت پیشنهادی فایل علاوه بر تلگرام در لینک مستقیم https://www.uipteachers.ir/upload/0/sokhanrani.pptx قابل دسترس است. می توانید آن را دانلود و بر اساس آن تکمیل نمایید

4) دقت  شود در تمامی اسلایدها header همایش رعایت شود

5) مطالب به نوعی تنظیم گردد که از سوی مخاطبین و حاضران قابل خواندن باشد (اهم مطالب قید گردد نه متن اصلی مقاله)
https://www.uipteachers.ir/Home/page/350