فرم ارائه‌‌دهنده مقاله (سخنران) نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک- شیراز، شهریور 97  - 1397/05/29

طلاعات مندرج در  فرم بالا صرفا ویژه ارائه دهندگان سخنرانی می‌باشد که پس از تکمیل، آن را بایستی در اسرع وقت  به آدرس hoseinzadh4974@gmail.com  ارسال نمایند

https://www.uipteachers.ir/Home/page/364