فراخوان مشارکت در ویرایش و بازبینی کتب درسی آموزش و پرورش - 1397/05/14

 

انجمن فیزیک ایران، درنظر دارد گزارشی از کیفیت آموزش فیزیک پیش از دانشگاه تهیه کند. به همین منظور از اعضای انجمن که به هر نحو، به محتوای مطالب ارائه شده در کتاب‌های درسی فیزیک پیش از دانشگاه، نکته یا انتقادی دارند (به واسطه تدریس،‌ بازخوانی و یا حتی نظارت بر کیفیت آموزش فرزندان) درخواست می‌شود، نکات موردنظر خود را با کامل کردن این فایل و ارسال به پست الکترونیکی members@psi.ir با ما درمیان بگذارند.


(این نکات می‌تواند،‌ ‌نکات ظریف و کوچکی مانند یک خطا در یک مسئله تا نکات کلانی مانند عدم هماهنگی یا سیلابس درس باشد.)

http://psi.ir/news2_fa.asp?id=2579