برگزاری انتخابات هشتمین دوره انجمن علمی فیزیک استان مرکزی در اراک - 1397/05/01

باسلام و احترام 
انتخابات  هشتمین دوره انجمن علمی فیزیک استان مرکزی در اراک طبق برنامه پیوست انجام گردید، در این جلسه درخواست مکتوب تهیه شده ای مطرح و نماینده محترم مجلس  شورای اسلامی  قول پیگیری تا حصول نتیجه پیشنهادات را دادند. 
تقاضای مکتوب دیگر همکاران نیز آماده و امروز تحویل نماینده شورای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گردید .
 مشروح درخواست ها  به اتحادیه ایمیل خواهد شد و می توان به نحو مطلوب مثل خبرنامه  اتحادیه و سایت اتحادیه جهت تنویر افکار عمومی و اثر گذاری بیشتر اطلاع رسانی کرد.
 امیدوارم این پیشنهاد که هزینه ای هم ندارد برای رشد انجمن ها و اتحادیه ها اجرا شود.
همچنین از استان های دیگر نیز  مطالبه جدی و بحق معلمین و انجمن ها از نمایندگان دیگر استان ها پیگیری شود  تا تاثیر  بیشتری در تحقق  داشته  باشد.
در این جلسه افراد زیر پس از انتخاب تفویض مسئولیت شدند: 
1-محمد حسن بیاتانی  رئیس انجمن 
2-رئوفه احمدی نایب رئیس
3- مهدی نظام آبادی بازرس
4- ناصر غلامی خزانه دار
5-سیمین رجایی منشی 
6- افسر احمدی مسئول روابط عمومی 
7-خداداد مقصودی مسئول فن آوری و اطلاعات 
8- پروین محمودی علی آبادی مسئول همایش ها و اردو ها

محمد حسن بیاتانی: دبیر انجمن علمی آموزشی معلمان پر تلاش فیزیک استان مرکزی