آغاز مسابقه نور با مشارکت بیش از 4 هزار دانش‌آموز - 1397/04/03

با انتشار فراخوان مسابقه دانش‌آموزی نور؛گرامیداشت ابن‌رزاز جزری، تاکنون بیش از 4 هزار و 420 دانش‌آموز در قالب هزار و 833 گروه در این مسابقه شرکت‌ کرده‌اند.

به گزارش ایسنا پس از اعلام آغاز دوره سوم مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابن‌رزازجزری از موثرترین دانشمندان علم رباتیک و بنیانگذار مکانیزم‌های مکانیکی، توزیع پوسترهای این مسابقه در مدارس و پژوهشسراها آغاز شد.

در  دور سوم این مسابقه تاکنون بیش از 4 هزار و 420 دانش‌آموز در قالب هزار و 833 گروه درآن شرکت ‌کرده‌اند که در مجموع تا این لحظه هزار و 75 اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شده است.

در حال حاضر از کشور عراق 11 دانش‌آموز در قالب 7 گروه، پاکستان 10 دانش‌آموز در قالب 7 گروه و افغانستان 60 دانش‌آموز در قالب 25 گروه در مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابن‌رزاز جزری شرکت کرده‌اند.

مسابقه دانش‌آموزی نور در حال برگزاری است و اطلاع ‌رسانی فراخوان این مسابقه از دی‌ماه سال 96 آغاز شده ‌است. نحوه شرکت در این مسابقه ساخت فیلم‌های علمی 60 ثانیه‌ای با موضوع ساخت مکانیزم‌های حرکتی و آزمایش‌هایی در مباحث مختلف مکانیک است و دانش‌آموزان تا 10 شهریور 97 فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

سایت ثبت نام

http://fanamouz.ir/

 

اولین دوره مسابقه نور در مهرماه سال 1394 به نام مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت ابن‌هیثم با موضوع ساخت فیلم‌های علمی و آموزشی یک ‌دقیقه‌ای در حوزه فیزیک نور برگزار شد که بیش از 3 هزار و 900 دانش‌آموز با یک هزار و 600 فیلم در این مسابقه شرکت کردند.

https://www.isna.ir/news/97040301481/