هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - 1397/02/01

"هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی- اسلامی در پیشبرد علوم تجربی" (تهران، دانشکده فنی شریعتی)

❇️تغییرزمان برگزاری هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی (تهران، دانشکده فنی شریعتی) به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

✅تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی  تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

✅تمدید مهلت ثبت نام در هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی  تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

✅اعلام نتایج داوری مقاله به هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی  تا 21 خرداد ۱۳۹۷

صفحه اختصاصی همایش:

https://www.uipteachers.ir/Home/conference/9