پتروشیمی مروارید حامی پژوهش و آموزش فرهنگیان و دانش آموزان - 1396/12/20

شرکت پتروشیمی مرواید در راستای ارتباط صنعت و آموزش، تمرکز خود را بر فرهنگیان و دانش آموزان به ویژه در حوزه های آموزش و پژوهش قرار داده است.
   به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید، در راستای ارتباط صنعت و آموزش، از ابتدای سال ١٣٩٦ مجتمع پتروشیمی مروارید، میزبان بازدیدهای علمی و تخصصی گروه‌های مختلف فرهنگیان و دانش آموزان در این مجتمع بوده است.
پتروشیمی مروارید همچنین به عنوان حامی مالی برنامه‌های پژوهشی و آموزشی فرهنگیان به ویژه آموزش و پرورش استان بوشهر، عمل کرده است.
لازم به ذکر است ٤٦.٥ درصد از سهام مجتمع پتروشیمی مروارید متعلق به هولدینگ پترو فرهنگ از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است که با انجام طرح‌های توسعه‌ای، سودآوری این مجموعه برای فرهنگیان عضو صندوق را در سال‌های آتی تضمین کرده است.
     خلاصه فعالیت های صورت گرفته در حوزه حمایت از آموزش و پژوهش فرهنگیان و دانش آموزان در سال ١٣٩٦ به شرح شکل فوق است