تاثیر یادگیری فیزیک بر مغز و هوش کودکان - 1396/12/15

پژوهشگران ژاپنی می‌گویند اگر می‌خواهید کودکان‌تان باهوش‌تر شوند به آنها مسائل فیزیک یاد بدهید.

به گزارش جام نیوز به نقل از hehealthsite ، پژوهشگران ژاپنی می‌گویند اگر می‌خواهید کودکان‌تان باهوش‌تر شوند به آنها مسائل فیزیک یاد بدهید.

 

مطالعات جدید نشان می دهد که کودکان برای یادگیری در موضوعات مختلف اگر از ابزار استفاده کننو و پدیده ها را به چشم یاد بگیرند؛ قدرت تخیل و هوش یادگیری آنها فعال تر می شود و زمینه ساز یادگیری مسائل پیچیده تر می شود.

 

 محققان برای اینکه این موضوع را به اثبات برسانند عده ای از کودکان را که با چند تن ازآنها مسائل و روابط فیزیک تمرین شده بود و چند تن که از موضوع اطلاع نداشتند؛ چند عدد توپ در ظرفی که تانیمه پر بود و یک ظرف که داخل آن فقط آب بود قرار دادند و آزآنها خواسته شد که بدون تماس دست با توپ آنها را بیرون بیاورند؛آنهایی که با پدیده هایی فیزیکی آشنا بودند اینکار را با ریختن آب روی ظرف نیمه انجام دادند و کودکان دیگر فقط مشاهده کردند.

 

کودکان آزمایش مورد نظر بین ۴ تا ۷ سال بودند.

http://www.jamnews.com/detail/News/883943