برگزاری همایش استانی فیزیک در انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی - 1396/12/14

همایش استانی فیزیک که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۸:۳۰ در محل آموزشگاه مهشید مصلی نژاد واقع در خیابان آیت الله عبادی .عبادی ۷ برگزار گردید.

انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی وگروه فیزیک ناحیه یک