احراز مقام دوم کشوری بین انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک توسط انجمن خراسان رضوی - 1396/12/14

کوشش انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی در سال گذشته و برگزاری با شکوه و پربار کنفرانس آموزش فیزیک در آن استان و هماهنگی و همکاری وسیع  اعضای این انجمن در برگزاری برنامه های علمی آموزشی در آن استان شایسته تقدیر فراوان است. این مقام شایسته ثمره کار جمعی اعضای محترم انجمن،همچنین  مدیریت و بستر سازی روسای انجمن در طی دوره های قبلی و این دوره بوده و مهمتر از همه ادامه، استمرار بهمراه بهینه سازی فعالیت ها و مشارکت و همکاری است که همه در انجمن خراسان رضوی فراهم شده است.  کسب رتبه دوم کشوری که نتیجه فعالیتهای درخشان شورای اجرایی انجمن فیزیک استان خراسان رضوی می باشد را به اعضای انجمن  و شورای اجرایی و رییس محترم  انجمن فیزیک استان خراسان رضوی  جناب اقای حسن زحمتکش تبریک عرض می نماییم .

روابط عمومی اتجادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران