نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - شیراز، دانشگاه شیراز، تابستان ۱۳۹۷ - 1396/12/03

لینک گروه خبرهای نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - شیراز، دانشگاه شیراز، شهریور ۱۳۹۷
https://t.me/joinchat/Ah5roEP_tWobiU1z6cxJeg

با پیوستن به این گروه می توانید از آخرین اخبار مربوط به برگزاری کنفرانس با خبر شوید