برگزاری اولین مجمع عمومی در دوره هشتم شورای اجرایی و اولین مجمع فوق العاده شورای نمایندگان اتحادیه علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران - 1396/12/02

اولین مجمع عمومی در دوره هشتم شورای اجرایی و اولین مجمع فوق العاده شورای نمایندگان اتحادیه علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران ، روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ در مرکز شهید کامیاب شهرمشهدمقدس با حضور ۵۰ شرکت کننده که دو نماینده از انجمن فیزیک هر استان بودند تشکیل گردید. جلسه راس ساعت ۹ با خیر مقدم آقای حسن زحمتکش دبیر انجمن فیزیک استان خراسان رضوی و آقای توحید گنج رییس اتحادیه عامفا آغاز گردید و با سخنرانی و خیر مقدم جناب آقای مهندس شفق معاونت پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی ادامه یافت. سپس دستور کار جلسات که در مورد سیاست گذاری امور ،تعیین حق عضویت اعضای اتحادیه ، بازنگری و اصلاح مفاد اساسنامه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک بود توسط نمایندگان و شورای اجرایی اتحادیه مورد اجرا قرار گرفت . موارد مذکور پس از طرح در جلسه با رای گیری ، تغییرات و اصلاحات لازم مصوب گردید تا شورای اجرایی در جهت انجام امور اداری و ثبت اصلاحات اقدام نماید. اجلاس در ساعت 17:30 به کار خود پایان داد. شورای اجرایی اتحادیه عامفا و مجمع نمایندگان از مسئولین اداره کل و انجمن معلمان فیزیک استان خراسان رضوی جهت برگزاری این اجلاس کمال تشکر و امتنان را دارد.