اولین مجمع عمومی در دوره هشتم شورای اجرایی و اولین مجمع فوق العاده شورای نمایندگان اتحادیه علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران -

اولین مجمع عمومی در دوره هشتم شورای اجرایی و اولین مجمع فوق العاده شورای نمایندگان اتحادیه علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران ، مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ در مشهد مقدس مرکز شهید کامیاب با حضور ۵۰ شرکت کننده که ۲نماینده از انجمن فیزیک هر استان بودند تشکیل گردید.جلسه راس ساعت ۹ با خیر مقدم آقای زحمتکش دبیر انجمن فیزیک استان خراسان رضوی و آقای گنج رییس اتحادیه عامفا آغاز گردید و با سخنرانی و خیر مقدم جناب آقای مهندس شفق معاونت پژوهش و نیروی انسانی اداره کل خراسان رضوی ادامه یافت. سپس دستور کار جلسات که بازنگری و اصلاح مفاد اساسنامه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک بود توسط نمایندگان و شورای اجرایی اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت . با رای گیری ، تغییرات و اصلاحات لازم مبذول گردید تا شورای اجرایی در جهت انجام امور اداری و ثبت اصلاحات اقدام نماید.اجلاس در ساعت 17:30 به کار خود پایان داد. شورای اجرایی اتحادیه عامفا و مجمع نمایندگان از مسئولین اداره کل و انجمن معلمان فیزیک استان خراسان رضوی جهت مهمان نوازی و برگزاری این اجلاس کمال تشکر و امتنان را دارد.