گزارش برگزاری مجمع عموی و سومین دوره انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران - 1396/10/26

بسمه تعالی

گزارش برگزاری مجمع عموی و سومین دوره انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران

مجمع روز چهارشنبه 20/10/96 از ساعت 16 تا 30/17 در محل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش برگزار شد. ابتدا جناب آقای حیدری فرد، جناب آقای سیاری زاده، جناب آقای شکری به عنوان اعضای هیئت رئیسه جلسه از بین اعضای انجمن انتخاب شدند و در جایگاه خود قرار گرفتند.

سپس خانم عصمتی در حضور هیئت رئیسه و اعضای انجمن حاضر در جلسه از تلاش بسیار زیاد و توام با همدلی شورای اجرایی دوره دوم انجمن  تقدیر و تشکر کردند و تشویق نامه ای که از سوی جناب آقای دکتر عمادی ارسال شده بود به عزیزان این دوره تقدیم کردند. رئیس انجمن با ارائه گزارشی از عملکرد انجمن بر سه اتفاق مهم در این دوره تاکید کردند:

  1. جایگاه شایسته ای که انجمن امروز بدان دست یافته است مرهون تلاش و همکاری اعضای شورای اجرایی و همکاری شما اعضای محترم انجمن است بطوری که در برگزاری سومین همایش خود به بهترین شکل و توام با احترام توانست حمایت های مادی و معنوی لازم را از اداره کل و سازمان های وابسته به آن دریافت کند.
  2. مشخص کردن وضعیت عزیزانی که عضو انجمن بوده و یا درخواست عضویت داده بودند. لازم به توضیح است که اعضای پیوسته و وابسته و افتخاری از هم تفکیک شدند . به وضعیت اعضای پیوسته براساس اساسنامه انجمن رسیدگی شد تا تعداد قطعی مشخص شود و برای برگزاری انتخابات شرایط لازم مهیا شود همچنین برای این اعضا شماره عضویت صادر شد.
  3. به روز رسانی سایت 

سپس جناب آقای سیاری زاده به عنوان خزانه دار انجمن گزارش مالی را ارائه کردند. 

سرکار خانم شاهسواری بازرس انجمن مجموعه گزارشات ارائه شده را تایید کردند . البته ایشان قبل از شروع جلسه تعداد حاضرین به همراه وکالت دهندگان برای شرکت در انتخابات را بررسی کرده و برگزاری انتخابات را بلامانع دانستند .

به سوالات بعضی از همکاران با توجه به گزارش های ارائه شده پاسخ داده شد و در نهایت با تایید گزارش ها توسط اعضا و هیئت رئیسه کاندیدای شورای اجرایی و بازرس دوره سوم معرفی شدند. هریک از کاندیداها خود را معرفی کردند سپس با پخش برگه های رای گیری و جمع آوری آنها و خواندن رای ها نتایج زیر حاصل شد:

اعضای اصلی شورای اجرایی: 

آقای نصرالله افاضل ، خانم مرضیه عصمتی ، خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی ، آقای محمدی وند و خانم هدیه منوچهری

اعضای علی البدل: 1- آقای یاشار بهمند  2- خانم ستاره امامی 3-خانم ملیحه علیمردانی  بازرس اصلی: خانم معصومه شاهسواری بازرس علی البدل : خانم زهرا نوابی

 پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات اعضای شورای اجرایی دوره سوم جلسه ای را تشکیل دادند که فعالیت های صورت گرفته در این جلسه به شرح زیر است:

  1. عرض تبریک خدمت همکاران
  2. ارائه توضیحات مختصر از فعالیت ها دراولین جلسه بعد از انتخابات  3- تعیین مسئولیت ها خانم مرضیه عصمتی :  رئیس انجمن آقای نصرالله افاضل :  نایب رئیس انجمن سرکار خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی : خزانه دار اقای مرتضی محمدی وند خوشخو : مسئول سایت 4- تعیین تشکیل اولین جلسه شورا روز دوشنبه 9/11/96 ساعت 15 در محل دفتر انجمن

بر خود لازم می دانیم که از حضور و حمایت تک تک اعضای انجمن و اعضای هیئت رئیسه ، پیشکسوتان آموزش فیزیک و از موسسین انجمن بویژه جناب آقای اسماعیل حیدری فرد و جناب آقای غلامرضا شمسایی تشکر ویژه نماییم.

 مجمع و انتخابات ساعت 30/17 پایان یافت.

مرضیه عصمتی

رییس انجمن معلمان فیزیک شهرتهران